Procedury

  1. Dostarczenie nośnika – wszystkie nośniki trafiają do naszego głównego laboratorium w Warszawie, można dostarczyć go tu osobiście, skorzystać z bezpłatnego kuriera lub pozostawić nośnik w jednym z naszych punktów przyjęć zlokalizowanych na terenie całego kraju.
  2. Analiza – wykazanie możliwości lub braku możliwości odzyskania danych. Wskazuje rodzaj uszkodzenia oraz przewidywalny koszt . Zaakceptowany koszt odzyskania danych nie ulega zmianie w trakcie prac.Analizę wykonujemy w trzech trybach: standardowym (bezpłatny) oraz przyspieszony i ekspresowy (płatne).Po przeprowadzonej analizie klient podejmuje decyzję odnośnie dalszych losów zlecenia.Zaakceptowanie warunków przedstawionych po analizie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na odzyskiwanie danych.

    Rezygnacja ze zlecenia – klient odbiera swój nośnik, bez dodatkowych kosztów.

  3. Odzyskiwanie danych – rozpoczęcie czynności mających na celu odzyskanie danych, a następnie przekopiowanie ich na inny, nieuszkodzony nośnik.
  4. Wydanie danych po uregulowaniu należności.
  5. Zamknięcie zlecenia – po zakończeniu prac i odebraniu danych, są one przez nas przechowywane jeszcze przez 7 dni. Po upływie tego czasu są bezpowrotnie kasowane.