Dotacja

DOTACJE NA INNOWACJE – inwestujemy w Waszą przyszłość

Uprzejmie informujemy, że firma MEGA Sławomir Kołoło zrealizowała projekt: „Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą MEGA a firmami należącymi do sieci partnerskiej

Wartość projektu: 466 600,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 198 632,25 PLN
Okres realizacji: 2013 –2014

MEGA Sławomir Kołoło

Umowa nr: UDA – POIG.08.02.00-14-304/12-00
Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO